Kommunikation

Tue Kjær | Psykoterapeut MPF | Reg. Psykoterapeut FaDP

Kommunikationens subtile udfordringer fra tanker til ord

Kommunikation er en vanskelig størrelse. Mennesket er stolt af sin højt udviklede evne til at kommunikere, men nogle gange kløjes selv den bedste retoriker i ordlasagnen. Tanker kan bare ikke oversættes direkte til talesprog.

Ét er, hvad der rumsterer indvendigt. Noget andet er ofte dét, der kommer ud, når man forsøger at sætte ord på. Og mange relationelle problemer skyldes netop uhensigtsmæssig kommunikation. Både hjemme og på arbejdspladsen.

Hvad er det, du prøver at sige?

Vi vil allesammen gerne føle os set og forstået. Så når vi ikke kan udtrykke tanker og følelser på tilstrækkelig tydelig vis, slår det gnister. Sådan nogle, der giver anledning til eksplosioner snarere end hyggelige lejrbål.

Bagved den problematiske kommunikation finder man i mange tilfælde undgåelsesstrategier. Du ved, at der ligger en bestemt situation i vente, og frygten for konflikt eller kontroltab hæmmer din evne til at udtrykke dig klart. Enten trækker du dig helt fra situationen, eller også giver du afkald på din mening.

Resultatet er et sløret, upræcist og måske endda tvetydigt budskab fra din mund. Det ved du egentlig godt, og du mærker frustrationerne spire indeni. Din indre konflikt ødelægger så kontakten til den, du forsøger at føre en samtale med. Og når den andens modreaktion endelig viser sig, kan den onde cirkel slå knude på sig selv.

Jeg kan være dit spejl

Det er enormt lærerigt at se sig selv udefra. Som terapeut kan jeg spejle din kommunikation, så vi kan finde ud af, hvornår og hvorfor der opstår problemer. Når du bliver bevidst om grunden til din uklare måde at kommunikere på, kan du arbejde på ikke længere at lade dig styre af den.

Når du klart og tydeligt kan forklare dig for andre, bliver det lettere at få dine behov opfyldt. Desuden får du en meget tættere og mere produktiv kontakt med andre mennesker.

Jeg har en række antagelser om kommunikation:

  • Grundlæggende skal du turde sige hvad du mener – og mene hvad du siger.
  • For at forstå dig selv og andre, – må du se dig selv udefra og de andre indefra.
  • Hvis du lytter til din indre støj, kan du kun høre dig selv.

Om kommunikationsprocessen:

  • Tag ansvar, og bliv hos dig selv.
  • Tag lederskab, og sig hvad du vil have.
  • Vær modig, og sæt ord på det du mærker og føler.

Undgå:

  • At være offer, krænkende eller frelsende.
  • At give skyld eller skam.
  • At anvende magt.