Min arbejdsform

Tue Kjær | Psykoterapeut MPF | Reg. Psykoterapeut FaDP

Jeg arbejder med afsæt i det, som på fagsprog hedder emotionsfokuseret terapi. Det handler om, at vi som udgangspunkt bruger vores følelser til at navigere efter. Øjeblik for øjeblik.

Emotionsfokuseret terapi

Den emotionsfokuserede terapi er en evidensbaseret metodisk tilgang, og dens positive virkning er forskningsmæssigt bevist. Eller på dansk – den har papirerne i orden. Derfor bliver emotionsfokuseret terapi brugt over hele verden som en anerkendt tilgang til terapeutisk behandling.

Dine følelser bærer nemlig på to meget betydningsfulde budskaber: hvordan du har det, og hvad du har brug for. Men du skal lære at lytte til dem. Og mærke dem. Når du lytter og mærker, bliver du bedre til at tage imod alt det, der er rigtigt for dig. Og fravælge det, som ikke er.

Mine øvrige værktøjer

Jeg vil gerne have det hele menneske med i min terapi, og derfor benytter jeg mig også af redskaber fra andre terapeutiske retninger, når det er relevant. Især tre andre tilgange har min interesse.

Først er der den neuroaffektive metode, som man bruger til at kombinere nyeste viden om psykologi, om hjernen og om menneskelig udvikling. I sin essens handler det om at møde dig dér, hvor du er, og arbejde terapeutisk inden for din udviklingszone.

Dernæst den kognitive terapi, der handler om, hvordan vi kan ændre destruktive tanker og en negativ selvopfattelse til et positivt og meget mere realistisk selvbillede.

Og til sidst har vi den eksistentielle terapi. Som du nok kan gætte, har den at gøre med livets største og mest vanskelige spørgsmål. Dem, som ingen helt kan undgå at stille sig selv i en eller anden form. For eksempel når sygdom og død kommer tæt på. Eller i svære perioder, hvor meningsløsheden fylder, og man har brug for støtte til at finde retningen igen.

Allesammen komplekse værktøjer. Jeg værner meget om dem for at kunne hjælpe dig præcis dér, hvor du er i dit liv.

Hvordan har du det lige nu?

Takket være Hollywood tror mange, at terapi består af en sofa, en psykoanalytisk manual og en barndom spredt ud som puslespilsbrikker på et bord. Sådan foregår det ikke helt, når du kommer til mig.

I terapien tager vi udgangspunkt i dit liv, som det ser ud lige nu, og kun når det giver mening, bringer vi fortiden frem. Vi vil fokusere på dine ressourcer og på det, der står i vejen for, at du kan udnytte dem fuldt ud.

Vi vil bevæge os rundt mellem dine kropslige sansninger, dine følelser og tanker. De påvirker hinanden indbyrdes og er alle en vigtig del af, hvem du er. Når sansninger, følelser eller tanker bliver overvældende, handler terapien også om at hjælpe dig med at regulere. Så du mærker dine følelser, men ikke lader dig styre af dem.

Du skal mærke problemet, før du kan løse det

Den overskrift lyder som noget, jeg har lånt fra en køleskabsmagnet, men faktisk er det nøglen til et bedre liv. Min indgangsvinkel er, at du ikke kan arbejde dig væk fra et problem, før du lader det komme tæt på. Du må derfor ind til kernen og mærke den smerte, den sorg eller det andet, som du har forsøgt at undgå. Først da kan du gøre dig fri og bevæge dig i den retning, du ønsker.

Mit menneskesyn er baseret på, at du til enhver tid er ansvarlig for dine valg og dine handlinger. Det er din opgave at skabe et godt liv for dig selv. Nogle gange betyder det forandring, og forandringen kræver mod og indsats. Andre gange må du acceptere, at der er ting, du slet ikke kan forandre. Terapi handler om begge dele.

Målet er, at du kan leve et positivt og frit liv, som er meningsfuldt for dig.